• Hotline: (+84) 0904 124 997
    • Không có sản phẩm
    • Không có sản phẩm

Blog

Ẩn nghĩa cây tre trong văn hóa Việt

Cây tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3 cm. Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày và chỉ mất sáu tuần để phát triển lên 15 mét.Đừng nghĩ 4 năm đầu tiên là vô ích, bởi thời gian đó rễ tre […]

View More
1 3 4
Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!